15. feb, 2019

Crisis

Crisis is een spiritueel woord en betekent loutering. Je mag een crisis zien als een opdracht die op je levensweg komt en als iets dat bij jou 'onderdak zoekt'. - Etty Hillesum

Jesaja schets een mooi beeld van God als een pottenbakker  die ons kneedt en vormt. Dat voelt niet altijd lekker, maar we worden er wel mooiere kunstwerken van. 'In mij is een grote werkplaats, waar voortdurend getimmerd en geslagen wordt', vervolgt Etty haar verhaal over haar crisis

Kerkvader Iraneaus heeft het over een soort smederij in ons, hij ziet het als een 'valley of soulmaking'. Een dal waarin onze ziel gevormd wordt. Zonder lijden gaat dat niet. Het is de weg naar echte liefde. Die is universeel  dus niet alleen voor die ene persoon, maar voor de hele wereld: de Godsliefde. Het is ook de weg naar echte vrijheid, namelijk naar de vrijheid van jezelf. Het vraagt overgave, de moed om los te laten.