11. feb, 2019

Profeet- zijn

Profeten belichamen een soort religieuze ervaring met kenmerken zoals extase, razernij, opgaan in God en dus uitschakeling van het zelf.

De rol van de profeet is die van een  getuige; als iemand die in staat is God hoorbaar te maken en niet alleen Gods wil te openbaren maar ook zijn innerlijk leven. De profeet hoort de stem van God en kijkt naar de wereld vanuit het perspectief van God.

Profeet-zijn is leven als deelgenoot in de gevoelens van God; d.w.z  gemeenschap ervaren met het goddelijk bewustzijn. Ze hebben inzicht: God toornt terwille van de gerechtigheid in de woorden van de profeet daardoor kan een kleine onrechtvaardigheid kosmische afmetingen aannemen.

De profeet is een aangevochten mens, wiens leven en ziel op het spel staan bij wat hij zegt. Hij vangt de stille zucht van het menselijk lijden op met mateloze opwinding en intense verontwaardiging. Terwijl de wereld gerust is en slaapt, voelt de profeet een rukwind uit de hemel.

Een profeet is een getuige van Gods betrokkenheid bij de mensen.