11. feb, 2019

God in drie dingen kenbaar

God is onze ontwerper en dat is  onze liefde waard, God is onze bevrijder uit welke vorm van slavernij dan ook en God openbaart zich aan ons en geeft ons voedsel voor onze levens.  Resume: God is gerechtigheid en vraagt aan ons om dat ook te zijn.