6. feb, 2019

Gods visioen voor ons: Zijn wil kennen

Niemand kan zijn autobiografie van tevoren schrijven. De mens neemt een unieke positie in. Als natuurlijk wezen gehoorzaamt hij, als menselijk wezen moet hij geregeld kiezen. In zijn bestaan beperkt, is hij vrij in zijn wil. Geplaatst waar de wegen uiteengaan, moet hij steeds opnieuw beslissen welke richting hij zal inslaan. De loop van zijn leven is onvoorspelbaar.

Zijn wil kennen we via ons hart, onze verantwoordelijkheid, onze macht, onze krachten,  onze vrijheid, en onze schuld en onschuld.We zijn geen onschuldige toeschouwers van de kosmos. Wij nemen deel aan het gebeuren om ons heen.

Je kunt God niet dienen en tegelijk een mens met minachting behandelen.

Mensen met macht hebben dat vaak gedaan vanuit hun denigrerende kijk op mensen die geworteld is in minachting voor God.

Weingen zijn schuldig, maar allen zijn verantwoordelijk.

Onze creatieve krachten kunnen ons bestaan transformeren.Je hebt de mogelijkheid jezelf te ontdekken en  anders te vormen.

In vrijheid beschik je over je eigen on- vrijheid en die van anderen

Ons hart staat voor de liefde die we kunnen (be)leven uit gewoonte, onverschilligheid of als  een heilige dimensie.