6. feb, 2019

God

De bijbel bevat Gods visioen van de mens, een antropologie van God, die eerder handelt over de mens en wat God van hem vraagt dan over de natuur van God. God openbaarde aan de profeten geen eeuwige mysteries maar Zijn kennis van en liefde voor de mens. Zodat we in nauw contact met Zijn wil komen te staan eerder dan met Zijn wezen.

Hoe overwinnen we de tegenstellingen die ons verhinderen helder en duidelijk te weten wat Hij bedoelt? En hoe vertellen we dat aan onze geest?