30. jan, 2019

Orakel

Zowel Augustinus als Franciscus  ontleenden hun opdracht, nadat ze geroepen waren, aan  een tekst uit de Bijbel. Ze gebruikten de Bijbel als een orakel; op de bladzijde die ze opende stond hun opdracht.

Francis laat dit drie keer doen door een priester ; de aldus verkregen  teksten wijzen in de richting van ': je bezit verkopen en aan de armen geven', 'niets meenemen voor onderweg, geen stok, geen reis:tas, geen brood, geen geld en geen extra kleren', en 'jezelf verloochenen, je kruis opnemen en Christus volgen'. Franciscus maakt dit tot een regel vvor zijn gemeenschap.

Zijn opdracht samengevat: Maak de hemel op aarde voor de mensen om je heen.