27. jan, 2019

God is een nacht voor de ziel

Het woord God verwijst naar het 'niet-zichtbare', het 'niet-denkbare', het 'niet-kenbare' het laat zich echter wel aanvoelen, het verlicht op een duistere manier, het leidt zonder bakens. Het bezit de kracht om het troebel glas van ons bestaan binnen te voeren in een ruimte waar niets meer te weten valt omdat alles er te zien valt, 'ook al is het nacht'.

Dit blijkt uit een gedicht van Jan van het Kruis, dat getuigt van deze extatische ervaring:

'Ik drong binnen, waar ik niet wist,

en bevond me in een niet- weten,

alle weten overstijgend'.