15. jan, 2019

De droom van troost

De situatie: Monnica de moeder van Augustinus maakt zich grote zorgen over het geestelijk welzijn van haar zoon. Ze zag haar zoon als geestelijk dood vanwege zijn lidmaatschap van het manicheïsme. God verhoorde Monnica door in te grijpen in het leven van Augustinus.

In de context van een droom ontving zij een goddelijke boodschap van troost over de toekomst van haar zoon. Deze troost lag in de wending die zou plaatsvinden in het leven van haar zoon.

De droom bestaat uit drie scenes; in de eerste scene staat  ze op een houten richtlat , de tweede scene toont een stralende jongeman aan wie Monnica haar klacht uit en in de derde scene ontvangt ze onderricht van hem. En dat werd werkelijkheid weten we nu.