11. jan, 2019

Openbaring

Openbaring is een gebeuren tussen God en mens, een moment waarin God erin slaagt de mens  te bereiken.

God is de bron van de openbaring, maar Hij werkt door mensen wier vermogen om de goddelijke openbaring te verstaan van hun persoonlijke inzicht afhangt en van de voorwaarden van hun tijd en cultuur.

Openbaring is een mysterie waarvoor het verstand geen concepten heeft . Ons doel moet ook niet zijn om daarvoor een definitief te vinden, maar om te leren de wil van God in de woorden intuïtief te vatten en om het onuitsprekelijke aan te voelen.

Na de dag waarop God ons overweldigde zijn we nooit meer de oude geweest. Na het geopenbaarde kunnen we niet meer doen alsof we van niets weten. Weten van God is ook weten van een onherroepelijke verantwoordelijkheid!