30. dec, 2018

Onze Onzichtbare voeding zien

Wie anders voedt ook nu de hele wereld dan Hij die uit een paar korrels hele oogsten schept?

Hoe kijken wij naar de alledaagse werkelijkheid?

Krijgen we oog voor de manier waarop mensen om ons heen zich innerlijk en geestelijk laten helen?

Staan er mensen op uit een 'geestelijke' dood?

De 'wonderverhalen' helpen ons de aandacht te richten op Gods heilswerken voor de mensen. Wij zijn op andere dingen gericht en onze aandacht voor Gods werken verloren. Daarom heeft God zich als het ware het recht voorbehouden een aantal ongebruikelijke dingen te doen om zo de mensen wakker te schudden en ertoe te zetten Hem te eren.