27. dec, 2018

En het hele volk zag de stemmen Exodus 20: 15

De Godsvraag is de vraag van de Godsopenbaring. Proberen om God te verstaan is de specifieke manier proberen te begrijpen, de originele wijze waarop het oneindige in contact komt met het eindige, waarop het goddelijke zich heeft willen openbaren aan de mensen.

Er zijn dus verschillende manieren te onderscheiden waarop het probleem van God te benaderen en van de betekenis van religie voor elk van de religieuze tradities  die zich door de geschiedenis  en geografie van de mensen heen vormden en ontwikkelden.

Wie is God? Betekent op welke manier openbaart hij zich aan mensen?

De Godsvraag is dus de vraag naar zijn verschijning of naar zijn niet- verschijning of naar zijn verdwijning of ook nog naar zijn verduistering. Eenzelfde God, drie verschijningsvormen. God blijft teruggetrokken, onzichtbaar, zijn enige incarnatie is zijn stem. Er staat geschreven: 'En het hele volk zag de stemmen' Ex 20:15