16. dec, 2018

De ervaringen van de dynamische energie die God is...

De ervaring van de dynamische energie die God is, en die alles transformeert  wordt prachtig uitgedrukt in een van de passages uit de Confessiones van Augustinus:

Allerhoogste, beste, krachtigste, almachtige; barmhartig en rechtvaardig; verborgen en toch aanwezig; mooi en sterk; stabiel en onbegrijpelijk; onveranderlijk, alles veranderend; nooit nieuw, nooit oud; alles vernieuwend... altijd werkzaam; altijd in rust; alles verzamelend en niets missend, ondersteunend, vervullend en alles bedekkend; scheppend, voedend en groeiend; zoekend en toch alle dingen bezittend... Belijdenissen : IV, 4 (pagina 30- 31)