30. nov, 2018

Met je haren erbij gehaald

'Ik heb je gevangen met een blik van je ogen, met een van je haren'.

Dit beeld staat voor de mystieke intuïtie die via een eenheidsdenken God te pakken krijgt. Hetzelfde motief van de ene blik, de ene haar treft men ook aan in de Soefi- literatuur: ' Je kunt je geliefde- of God - te pakken krijgen met een haar. Een haar in je hand hebben: dat is je trofee. Ik heb God bij de haren gevat. Ik heb God, en God, mijn geliefde is van mij.

Stel  je daar een hand bij voor, die strijkt door iemands haar.