30. nov, 2018

Het verhaal van de Simoerg

Het bekende soefiverhaal zoals Attar dat vertelt: duizenden vogels gaan op zoek naar de 'koning', de 'Simoerg'. Ze overvliegen heuvels en valleien. De meesten vallen af. Ten slotte bereiken ze, uitgeput en onherkenbaar( want zonder veren) een schitterend paleis waar hen de Simoerg wacht.

'De Simoerg komt' zegt men hun. Ze wachten  ongeduldig tot het gordijn voor de troon wordt opengeschoven. En wanneer de troon wordt onthuld kijken ze met verbazing naar wat ze zien: een schitterende schoonheid. Maar ze wrijven zich de ogen uit, staren elkaar verbaasd aan, kijken versteld naar de Simoerg en weten niet: zien zij nu de Simoerg of zien zij zichzelf?

De wanden van dit vertrek lijken elkaar te weerspiegelen. In feite zien zij hun uitgezuiverde ik. Ze zijn door de weg van 'geestelijke verloochening' gegaan,  en dankzij hun jarenlange dooltocht via bergen en dalen, bij hun eindbestemming aangekomen. Ze ontdekken dat ze zelf datgene waren wat ze zochten. Maar dat kunnen ze enkel te weten komen na die tocht door de woestijn van de 'fana', zoals dat bij Attar heet.