12. nov, 2018

Nieuwe religieuze sensibiliteit

Teveel mensen vinden in de traditionele godsvoorstelling geen steun voor hun leven en duiding van hun bestaan. Het zal nog een hele tijd duren voor zich begrip voor deze ervaring van de werkelijkheid zal ontwikkelen, maar die tijd zal komen. De mens blijft niet op het huidige ontwikkelingsniveau  steken. We hebben een ervaring nodig die een 'geloof in God' overstijgt. 

Het gaat eigenlijk om iets heel eenvoudigs, namelijk om het besef dat wij van de 'goddelijke oergrond' nooit gescheiden zijn en ook nooit gescheiden waren. Wat we 'erfzonde' noemen is slechts de sluier waarmee onze 'ikheid' dit besef bedekt. Deze oergrond kan niet gescheiden zijn van iets wat er deel van uit maakt.

Hij is altijd in elk deel aanwezig, zoals de oceaan altijd in elke golf aanwezig is. Hoeveel een golf hiervan kan begrijpen is een andere vraag. Deze oergrond is dus niet alleen in alles tegenwoordig, hij is ook de tegenwoordigheid zelf. Op deze ervaring van eenheid van al het zijn zijn de mystieke wegen van het Oosten evenals de mystiek van het Westen gericht.

Er ontwaakt een heel nieuwe religieuze sensibiliteit in de samenleving(en). Het is te hopen dat de religies hun starheid overwinnen en ons mensen naar de ervaring van eenheid, verbondenheid en liefde leiden. Dat is hun eigenlijke en oorspronkelijke doel. Alleen dan zullen ze ons een actuele duiding van de zin van het leven kunnen geven.Het gaat om het inzicht dat liefde de grondstructuur van het universum is.

Als individu komen we tot dit inzicht alleen in tijden van inkeer, in een tijd van rust en alleen via een spirituele oefenweg.