8. nov, 2018

Spelen

God schept niet voor een doel,
want God heeft geen doel.
Hij is omdat hij is,
hij handelt omdat hij is,
hij schept zoals hij is.
God schiep al spelend, maar God schept niet om te spelen,
hij doet niets omwille van iets.
Hij is Spel zoals hij Zijn is.
Hij is het Zijn in zijn onschendbare vrijheid, in zijn spontaniteit
die door niets wordt teweeggebracht.

Tragiek is er enkel maar aan de kant van de mensen.
Het kind dat loopt en springt en zingt,
zonder te weten waarheen het loopt, noch wat het zingt noch waarom het danst.
De volwassene van zijn kant, doet alles voor een doel,
zelfs wanneer hij speelt of rust.
De volwassene wil zijn: hij wordt,
hij kan niet meer zijn.

Het kind is en speelt.
Zo speelt God zijn spel in de wereld.
En de volwassene stelt God vragen over de gang van de wereld,
waarom hij dit doet en niet dat,
en waarom hij mensen in het leven heeft geworpen,
en wat er morgen en in de volgende eeuw zal gebeuren.

De mens is een al te ernstige partner voor God.

- Henri Le Saux