31. okt, 2018

Voorbestemd

Wie heilig is en voorbestemd, die is dat voor het lagere.

Je kunt het lagere niet losmaken van het hogere en gewijde, ze horen bij elkaar, en juist daarom wordt het het lagere beschenen door het licht dat van boven komt. Een offer wordt gebracht aan lagere machten, maar het mysterie is dat het juist daardoor pas aan de allerhoogste wordt gebracht.

Want God is het geheel.