31. okt, 2018

Geloofsbeleving

Geloven leidt tot een levende relatie en van daaruit groeit vertrouwen en godsbesef dat verweven is met onze eigen werkelijkheid. We blijven vaak steken in een geloofsbeleving uit onze jeugd met God als wonderdoener, een God waaraan menselijke trekken worden toegeschreven en daarmee gaat Hij ook ten onder.

God en de schaduwkanten van het leven, een God die alles zou kunnen, die alles zou weten die de ellende ziet en er niets aan doet... en dus besluiten we dat God niet kan bestaan. Het is belangrijk dit te doorzien als wij trachten God weer te laten kennen en beleven, willen we tot een volwassen geloof komen.