26. okt, 2018

Het bovennatuurlijke in onze levensgeschiedenis

Hij van wie hier gesproken wordt, heeft weliswaar aan ons eigen vrije inzicht overgelaten wat we zien, horen en verder allemaal nog waarnemen, maar met dit voorbehoud toch dat hij zich er wel van kan bedienen als medium en als toegangspoort wanneer hij ons zijn bedoelingen kenbaar wil maken en ons bij het realiseren van min of meer verstrekkende voornemens wil beïnvloeden.

Zijn bovennatuurlijkheid moeten blijken te passen bij onze natuurlijke geschiedenis.