24. okt, 2018

Dat de ziel zich wijd maakt

God is ons nabij. Het is niet Gods gerechtigheid en strengheid, alsof Hij veel van de mens zou eisen: het is vanwege zijn grote mildheid dat Hij wil dat de ziel zich wijd maakt, opdat zij veel kan ontvangen, opdat Hij haar veel kan geven.

- Meister Eckhart Preek 28