24. okt, 2018

De religieuze vraag naar zichzelf

Homo Dei, de held, de mens zelf die met zijn religieuze vraag naar zichzelf, naar zijn wezen en bestemming, naar zijn positie in het Al, het geheim van zijn bestaan en de eeuwige raadselopgave van de menselijkheid. Het is een doordringingsproces in onze identificatie en met  onze zelfverwisselings -mogelijkheden. Het is een reis, een afdaling naar de diepten van het verleden en onze onverantwoorde egocentriciteit, om een weg te vinden naar het sociale, naar oplettendheid en de verandering. Vaak leven we tegen de geest in en houden star vast aan het verouderde, achterhaalde en blijven daarin leven.