29. sep, 2018

Confrontatie met jezelf

Het verhaal van Elia begint met een vlucht de woestijn in. Daar  in de stilte valt hij in slaap en is eindelijk ontspannen. Een engel, de onzichtbare werkelijkheid, stoot hem aan en geeft eten en drinken. Weer volgt de slaap, een nieuwe ontspanning. De engel raakt hem weer aan met de uitnodiging op reis te gaan naar de berg van God, diep de woestijn in.

Deze uiterlijke reis is ook een innerlijk proces dat hij in stilte ondergaat. Hij komt in een grot- symbool van inkeer - in het eigen onderbewuste, in de eigen diepte van zijn ziel. Het betekent een behoorlijke confrontatie met zichzelf. Een confrontatie met zijn schaduwkanten.  Dan stelt God de vraag opnieuw : 'Elia, wat kom je hier doen? Wie ben je eigenlijk?

Pas na deze confrontatie is Elia rijp voor de ontmoeting met God.Deze ontmoeting met het goddelijke verloopt in verschillende fasen: allereerst ondergaat hij de vernietigende krachten van een storm, een aardbeving en het vuur; en in al deze krachten is God niet. Ze hebben slechts het doel te ontbinden en de mens tot uiterste eenzaamheid terug te brengen op de naakte bodem van zijn bestaan.

Dan pas kan het wonder gebeuren 'in stlte' - in het suizen van een zachte bries, in de volheid van de Aanwezigheid en in de diepte van de geborgenheid. En dan opnieuw de vraag: ' Wat kom je hier doen? Om vanuit deze stilte, dit bewustzijn, een nieuwe opdracht in de werkelijkheid te aanvaarden.

Het is  God zelf die op Zijn wijze zijn plan in de geschiedenis van de mensen voltrekt.