28. sep, 2018

Het hart verruimt zich

Gij hebt mijn hart verruimd  - Psalm 119: 32