8. sep, 2018

De zoeker wordt gezocht

What you seek is seeking you.

- Rumi