31. aug, 2018

Leef als een mysticus

De mysticus richt zijn blik niet op het waarom en hoe, maar op wat de ervaring met hem doet. Zijn innerlijke wereld is de maatstaf der dingen. Hij luistert naar zijn ziel die tot hem fluistert via zijn zintuigen, innerlijk weten en gevoelens. Hij kijkt met een open blik en is ontvankelijk voor anderen en wat zich buiten hem afspeelt.

Een mysticus past zijn wereldbeeld voortdurend aan op basis wat hij ervaart en blijft op die manier dichter bij de waarheid dan wetenschappers. Een mysticus zwijgt en ervaart en begrijpt. De wijsheid van een ervaring, aan den lijve ondervonden, waarop zorgvuldig geteflecteerd is. De meeste dingen laten zich niet verklaren, alleen beleven. Anders  mis je de halve werkelijkheid aan lefde, passie en synchroniciteit.