18. aug, 2018

De gevolgen van een mystieke beleving

De mystieke ervaring gaat gepaard met een gevoel van blijdschap, dat een toestand van gelukzaligheid kan bereiken. Een ander kenmerk is een gevoel van vernieuwing, van regeneratie, van de geboorte van een nieuw leven in ons. Er groeit een oervertrouwen in ons, geduld, inzicht en wijsheid. We worden stiller op dit niveau. We gaan bepaalde zaken en mensen achter ons laten. Een bepaalde levensstijl past niet meer bij ons. Wat wel bij ons past weten we nog niet zo goed.

Als we in die stilte achter de stilte terechtkomen, komen we bij het onnoembare mysterie uit. Op dat raakvlak van immanentie en transcendentie groeit er een heel diep basisvertrouwen in ons. Een basisvertrouwen dat ons vanuit geen enkel psychologisch-therapeutisch perspectief geschonken kan worden noch vanuit de ideale opvoeding. 

We gaan zelf deel uitmaken van dat oneindige zijn. We breken uit de cocon van egoïsme, zelfzucht en materialisme.Ons handelen wordt meer een afspiegeling van dat oneindige 'thuis'.

Etty Hillesum vindt dat men zichzelf tot vaderland moet zijn.