18. aug, 2018

Mystieke ervaringen zijn persoonlijk

' Het oude zou nooit meer terugkeren, het nieuwe stond voor de deur.' - Aristoteles

Het boeiende  is dat mystieke ervaringen  aangepast lijken  te zijn aan de persoon. Ik ben eerder een mentaal type en zal een dergelijke ervaring krijgen op een metafysische zin van Aristoteles. Anderen  zoals van Ruysbeek krijgen het tijdens een wandeling.ineens valt je 'ik' weg  en is er alleen nog  maar die zin.Een dergelijke ervaring duurt enkele seconden maar is beslissend.

Er vindt innerlijk een verschuiving plaats. Het klinkt banaal en tegelijkertijd is het een wonder voor wie het ervaart. Ik heb het onlangs nog ervaren bij het luiden van een klok. Plotsklaps was er geen 'ik' meer , alleen de galm, een grote klokkegalm. Ik was galm. Ook hier weer gebeurt het op een wijze die passend is bij de persoon. Ik ben zeer auditief, hetgeen mijn 'liefde' voor de stilte verklaart. Dus is het bijna vanzelfsprekend dat de ervaring tijdens een auditief waarneembaar gebeuren plaatsvindt.

- Miek Pot