15. aug, 2018

Actieve mystiek 2

Eckhart over de doorsnee kerkganger: Er zijn veel arme mensen die (na deze preek) weer naar huis gaan en zeggen: 'Ik wil op een plek zitten en mijn brood verteren en God dienen.' Maar ik zeg bij de eeuwige waarheid: deze mensen moeten verdwaald blijven en zij kunnen nooit bereiken of verkrijgen wat de anderen bereiken die God navolgen in armoede en in den vreemde.

Mensen hangen aan  hun trots en autonomie en  worden zo geestelijke lui.