15. aug, 2018

Actieve mystiek

Augustinus: ' En door die boeken aangespoord om terug te keren tot mijzelf, trad ik in mijn diepste binnenste in, doot u geleid; ik was daartoe in staat omdat gij mijn helper zijt geworden.Ik trad er binnen en met het oog van mijn ziel, hoe zwak ook, zag ik boven mijn geest een onveranderlijk licht.

Niet dit alledaagse, voor alle vlees zichtbare licht,en evenmin een licht dat om zo te zeggen van de zelfde aard, maar dan veel groter was, zo was dit licht niet. Maar het was iets heel anders, iets heel anders dan alle dingen van hier.

Wie de waarheid kent, kent dat licht  en wie dat licht kent, kent de eeiwigheid. De liefde kent het.

En uit de verte hebt gij geroepen: 'Ik ben het, Ik die Ben'. En ik hoorde  dat, zoals met het hart iets gehoord wordt en er was voor mij geen enkele reden meer tot twijfel; ik had gemakkelijker kunnen twijfelen aan mijn eigen leven dan aan het bestaan van de waarheid die uit de geschapen dingen verstaan wordt en gezien.'