14. aug, 2018

Religieuze genade

'Gevonden rust is niet het resultaat van psychologische prestatie, maar van religieuze genade.'

- Dag Hammarskjöld

Het verlangen naar een beter leven is van groot belang. Je kunt de komst van dat moment ook tegenwerken. Een levensstijl die diametraal staat op het verlangen naar identiteitswijziging, zal die ook tegenwerken. De juiste instelling ontbreekt dan.. Natuurlijk is het 'toeslaan' van het verlichtingsmoment  te duiden als  'genade', want het is niet afdwingbaar en onvoorzienbaar.

Wij kennen nog niet de fysieke en psychologische randvoorwaarden om dat te laten gebeuren, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat met een volstrekt onjuist interessepatroon deze diepe verandering een kans krijgt.