9. aug, 2018

Verruim mijn ziel

Eng is het huis van mijn ziel: laat het door u verruimd worden, dat gij er kunt komen.

Bouwvallig is het; herstel het.

Het heeft dingen die uw ogen kunnen kwetsen; ik beken het en ik weet het.

Maar wie zal het schoonmaken of tot wie anders dan u zal ik roepen: 'Zuiver mij.'

Ik geloof: daarom spreek ik ook.

Gij weet het, Heer.

- Augustinus  Belijdenissen