26. jul, 2018

Transcendale zelf

De taak van de religies betreft onze gevoelswereld, onze ziel. Onze binnenwereld projecteert onze werkelijkheid en die is uiteraard heel belangrijk. Het beschrijven van die projecties en duiden is vooral de taak van de religies.

Mensen hebben ooit hun projecties van de absolute waarheid neergelegd in openbaringsboeken, en mede daardoor kunnen wij onze verhouding ertoe onderzoeken en vanuit die duiding zin en hoop bieden, in al zijn onvolkomenheid en voorlopigheid.

Het is de taak van de religies het mensenbestaan te situeren in de onvoorstelbaar grote, mysterieuze, angst inboezemende kosmos, de mens een plaats te geven in het kosmische gebeuren en hem zekerheid te bieden.