15. jul, 2018

Bergen verzetten

In de mystieke psychologie is het bekend dat de groeiende eenwording met God

een integratie van uitersten met zich meebrengt.

God is immers tegelijk een en aanwezig in alle dingen. 

Vandaar dat de grote mystici zo'n samengebalde wil en energie hebben,

waardoor ze bergen verzetten.