14. jul, 2018

Uw geest

Uw geest geeft mensen aan elkaar, zodat ze elkaar verruimen en verrijken

of danig in de weg zitten en irriteren.

We onderscheiden niet dat u ons , in en door de eenwording met partners,

huisdieren en identiteiten, een wil maken met u.

In plaats daarvan versmelten we ermee zodat ze een doel in zichzelf worden, 

een 'afgod' die tussen u en ons inschuift.

Dan kan op den duur de geest uit een relatie gaan.

Uw geest bewaakt de ruimte tussen mensen en loutert de verschillen tot gaven.

In wat ons overkomt wil de geest ons louterend uit ons eigen centrum trekken.

 

-  Jean-Jacques Suurmond    God zijn