12. jul, 2018

Een mysticus is...

Een mysticus is hij of zij die wakker geworden is uit de droom dat hij of zij zijn eigen schepping is.

De mysticus is ontwaakt tot het besef dat God zijn ware centrum is.

God leeft en kijkt door hem heen, zodat hij alle mensen en dingen anders ziet.

Hij of zij ziet ze in hun diepste betekenis, namelijk als gewild en bemind door God.

Omdat mystici niet uit hun eigen centrum leven, zijn ze niet meer bezorgd over zichzelf, 

wat veel energie vrijmaakt.

En omdat ze niet meer in een egocentrische droom leven, hebben ze een heldere kijk op de werkelijkheid.

- Evelyn Underhill