7. jul, 2018

Psychische bedrading

Het mystieke pad is een reis naar verlichting door zelfkennis. Je verscherpt je observatievaardigheden teneinde de indirecte manieren te herkennen waarop je je centrum van spirituele zwaartekracht verliest. Dit kan soms voelen of alles wat in je leven gebroken is door je binnenste wordt getrokken, en misschien vraag je je af wat de zin daarvan is en wat voor soort God een mens zoveel 'pijn' wil laten lijden.

Het doel van de zuivering is om je te ontdoen van de bronnen van lijden- angsten, gehechtheden en twijfels. Hiervoor zijn persoonlijke ervaringen nodig die maken dat je je angsten, je innerlijke demonen en je schaduw onder ogen ziet. Voor dat doel verschaft je ziel je ervaringen die nodig zijn, die je zuiveren of reinigen. Er bestaat niet zoiets als een lichtzinnige schoonmaak, en dergelijke ervaringen kunnen vertrouwde vormen aannemen, zoals ziekte of innerlijk lijden. Andere kunnen spontaan zijn, het gevolg van een 'Aha' erlebnis dat doel treft wanneer je dat het minst verwacht.

Als aankomend mysticus moet je leren hoe je je energieveld kunt beschermen. Hypergevoeligheid kan ontstaan door te snel willen  of te eenzaam blijven, en daardoor ontstaat een desoriëntatie en onthechting van de vertrouwde wereld.

De veranderingen die mystici kunnen ondergaan is dat hun psychische bedrading wordt verbeterd of uitgebreid teneinde de bezieling met goddelijk licht te kunnen bevatten. Zowel het fysieke lichaam als de psyche lijken zich aan de kracht ervan te moeten aanpassen.

Het is de bedoeling dat de effecten van de plotselinge aanwezigheid van God als licht overweldigend zijn. Vaak wordt er verslag uitgebracht van goddelijk licht in bijna-doodervaringen. Je voelt de aanwezigheid van het goddelijke, dat liefde en tederheid uitstraalt. Maar je moet terugkeren naar de werkelijkheid en diepgaande veranderingen aanbrengen en een weg terug zoeken naar dat goddelijke licht.

Openbaringen van zelfkennis kunnen ook emotioneel en fysiek uitputtend zijn. Gedurende dit proces bestaat de mogelijkheid - dat je bijvoorbeeld een fysieke ziekte ontwikkelt, zoals extreme moeheid, depressie, verkoudheid, of zelfs chronische aandoeningen.

Vanuit een mystiek gezichtspunt zijn deze fysieke aandoeningen het gevolg van de verschuiving in je relatie tot macht, terwijl je je terugtrekt uit aards gezag en je geloof in goddelijk gezag opbouwt.