6. jul, 2018

Zielkameraden

Toen Teresa's mystieke ervaringen van God een kosmisch niveau bereikten waar niemand anders mee om kon gaan, wilde ze contact met tenminste één persoon om die ervaringen mee te delen.
Het is een grote troost om door anderen te worden begrepen. Toen Teresa 52 was, ontmoette ze Johannes van het Kruis, die toen pas 25 was. Nadat ze hun ervaringen van God hadden uitgewisseld, herkenden ze elkaar als zielkameraden. In Johannes vond Teresa eindelijk iemand in wie ze het mysterie van haar leven met God kon delen. Nadat ze elkaar hadden ontmoet, hoefde ze niet langer  de ervaringen van haar ziel te bewijzen of te verdedigen.

Hetzelfde overkwam Hildegard van Bingen zij kreeg de priester Volmar aan haar zijde als zielkameraad.

Een van de beroemdste spirituele vriendschappen bestond tussen Sjams van Tabriz en de dichter Rumi. Shams reisde door het Midden-Oosten, zoekend en biddend om iemand die zijn gezelschap kon verdragen, toen een stem hem zei Rumi op te zoeken. Na Shams dood schreef Rumi in een grote stroom van poëzie over zijn liefde voor hem. Ten slotte ontving Rumi het inzicht dat hij en Shams één wezen, één ziel waren, en hij verhief Shams in zijn gedichten tot een symbool van Gods liefde voor de mensheid.

Shams, dat 'zon' betekent in het Arabisch, kreeg voor een van de grootste dichters van verlichting de betekenis 'Licht van God.'