6. jul, 2018

Omgang met vrienden

Teresa van Avila herinnert je er aan dat het spirituele pad geen makkelijk pad is.
Zij zegt regelmatig tegen God: 'Als dit de manier is hoe je met je  vrienden omgaat, dan begrijp ik wel waarom je er zo weinig over hebt.'