6. jul, 2018

Vrienden noem ik jullie

Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend gemaakt heb. - Johannes 15: 15

De Koptische icoon '  Jezus en Menas' staat voor  vriendschap.Het is een mooi beeld hoe Jezus met mensen begaan is  en hoe mensen op een harmonieuze wijze met Christus kunnen oplopen. Wat opvalt zijn de warme kleuren.De grote ogen symboliseren het transparant en met aandacht door het leven gaan.

Menas en Jezus kijken dezelfde kant op, hebben dezelfde visie. De monden zijn klein: het is goed te zwijgen en te luisteren, voordat je spreekt. De Christusfiguur draagt het Woord, Menas een boekrol: zijn levensregel is gebaseerd op de Schrift. De Schrift staat voor het totaal. Menas hoeft enkel 'zijn eigen rol' invulling te geven en uit te dragen.

Menas draagt geen schoeisel: leef in eenvoud wil dat zeggen. In navolging van Christus leven is oprecht leven met liefde als basis: de rechterhand van Christus rust op de schouder van Menas: Ik ben bij je. Het lijkt of Menas naar voren geschoven wordt: Vriend, doe dit tot mijn gedachtenis, je kunt het. Beide figuren lijken naar je toe te komen, als je wat langer kijkt.

De afbeelding straalt verbondenheid, vertrouwen en geborgenheid uit. Het is een aansporing om met vertrouwen door het leven te gaan. Jezus en Menas kijken niet naar elkaar. Dat is niet nodig. Ze kijken ons aan en lijken te vragen: Hoe sta jij in het leven? Wat beteken jij voor de ander? Ben jij een echte vriend?

Google: Koptisch icon Menas voor de foto ( downloaden lukt me niet)