6. jul, 2018

Een onbekende mysticus!!!

Paulus nam Christus helderziende waar en was drie dagen van de wereld.

Hij had een driedaagse uittreding naar de geestelijke wereld.

Hij heeft daar alles gezien en heeft er over geschreven o.a; over de engelen- hiërarchieën,
Engelen, Aartsengelen en Oerkrachten.

Daarna worstelt hij wanhopig met de taal om aan mensen  die dingen door te geven die veel groter zijn dan de aardse werkelijkheid.