1. jul, 2018

Zelfervaren 5: Opnieuw geboren worden in God

Essentieel in de mystiek is het verliezen van het ik bij het opgaan in God. Het opnieuw geboren worden in God is het herkennen, van je diepste wezen, je ware natuur.. Je hebt je losgemaakt uit het dualisme, de afscheidingsgedachte. Je beseft de grootsheid van je natuur en het louterende, uitzuiverende absolute aspect van Gods natuur.

God vernietigd niet.God zet aan tot bekering, tot omvorming van het kwade in het goede.