1. jul, 2018

Zelfervaren 3 : De voorstelling tot eenheid

'Alles wat men zich door de voorstelling kan verbeelden en door de rede in dit leven begrijpen en zich denken kan, is en kan zich in de verte geen middel tot eenheid met God zijn.'

- Johannes van het Kruis

Op welke wijze brengt God mijn wereld letterlijk tot leven als het zijn zelve, en leren we zien dat een eeuwig leven Nu volop aanwezig is en niet straks als een vage belofte.