1. jul, 2018

Zelf ervaren 2: De waarheid over ons leven vinden

Deze 'verlossingsleer' laat zich vergelijken met die welke de mystieke kern uitmaken  van andere wereldfilosofieen, c.q religies zoals die in het boedhisme en in het hindoeïsme.

Wij lezen hoe wij de waarheid moeten vinden.Wij zoeken met ons verstand, maar we ervaren die niet, want door het begrijpen wordt immers het ervaren overbodig. Het ervaren van God maakt plaats voor onze mening over Hem.