30. jun, 2018

Zelf ervaren

Kierkegaard zei ooit: ' Want eerst wanneer ik het ontdek is het ontdekt, eerder niet, al wist de hele wereld het.'

Het zelf ontdekken en niet het op gezag aannemen, vervangt het geloven door weten. Uit het woord godsdienst spreekt tweeheid en afstand, religie zoekt naar eenheid en onmiddellijkheid. Koninkrijk Gods; een verlossingsleer, een innerlijk koninkrijk, dat door een andere ' wijze van kijken' en middels genade (Pinksteren) verkregen kan worden.