25. jun, 2018

Eckhart als zielzorger deel 4: over de tempel van de ziel

Jezus ging de tempel binnen en gooide iedereen naar buiten die daar handel dreven; en sprak: 'Doe dit weg, ruim dit op!' Waarom gaf hij opdracht dit op te ruimen?

Dit: Deze tempel, waarin God met macht wil heersen volgens zijn wil, dat is de ziel van de mens. Die heeft hij gelijk aan zichzelf gevormd en geschapen. Zo gelijk aan zichzelf heeft hij de ziel van de mens gemaakt dat er onder geen van de schepselen geen één is die hem zo gelijkt als de ziel van de mens. daarom wil God de tempel leeg hebben, zodat er ook niets anders meer in aanwezig is dan hij alleen. Als hij er de enige is.

Het is de lege tempel die op God lijkt. Als God tot zijn recht komt in de mens, komt de mens ook tot zijn recht.En dat betekent dat je God niet voor de voeten moet lopen in het werk dat God zelf aan je ziel wil verrichten.

Eckhart doet geen oproep tot ander gedrag. Het enige dat nodig is het licht van God in je ziel te laten schijnen. Duisternis verdwijnt vanzelf als het licht aangaat. Eckhart houdt een spiegel voor en nodigt zijn lezers uit om zich uitsluitend op God zelf te richten in alles wat ze doen. De rest lost zich dan vanzelf op.