25. jun, 2018

Eckhart als zielzorger deel 3: vrijheid

Wij hebben de mogelijkheid vrij te zijn in ons denken. Gelatenheid betekent dat we voorgekauwde meningen achter ons laten en in een radicale openheid treden. Onthechting betekent dat wij in een gebied zijn aangekomen dat niet manipuleerbaar is, niet berekenbaar, niet bruikbaar.

Het denken van de mens in wie de Godsgeboorte volledig plaatsvindt is zo volkomen vrij dat het door geen enkel beeld, door geen enkele vorm van bepaald zijn meer gehindert wordt. Het is eigen aan de geboorte dat ze steeds met een nieuw licht gebeurt. Ze brengt steeds groot licht in de ziel.

De Godsgeboorte houdt in dat het verstand zich bewust wordt van zijn natuur, als het de goddelijke basis in zich vrij maakt.Deze vervulling vind plaats in het prijs geven van het zelf en alle intenties. Alle krachten moeten zwijgen. De mens kan tot die geboorte niet komen, tenzij hij al zijn zinnen uit alle dingen terugtrekt.