25. jun, 2018

Eckhart als zielzorger 2; de kracht van het zelf

Mensen maken hun 'zelf' of ziel vaak klein. Dat doen ze door zich te vereenzelvigen met slechts iets van zichzelf , iets wat ze belangrijk vinden. Een bepaalde eigenschap of aspect van zichzelf, een ideaal, bezit of betekenis, een plaats in de sociale verbanden, overtuigingen of wat dan ook: met al dit soort zaken kan men zich identificeren en verabsoluteren.


Je verkleint en vernauwt je dan tot welomschreven eindige factoren. Veel mensen zoeken hun identiteit in rijkdom of kennis of binnen de religieuze cultuur, zoals vasten, waken, bidden, innerlijke bezieling en onthechting. Ook aan deze zaken kan men zich binden, ook onthechting kan weer bezit worden.

Eckhart stelt dat de ziel of het zelf in kracht kan toenemen door het oneindige of de Godsrelatie in ons toe te laten. God baren, God geboren laten worden in ons. God wil niets liever dan in deze wereld tot leven komen in de ziel van de onbevangen mens. Dan zal de ziel in 'wijdte' toenemen.