20. jun, 2018

Het bewegingssymbool

'In het verband met de aanschouwing van de schepping als een liefdes-spel, dat nimmer eindigt, een voortdurende manifestatie van Brahma - zijn beweging, rythme, eeuwigdurende verandering, een intrigerend onderdeel van een visie op de werkelijkheid. Het bewegingssymbool daarvoor is in vergelijking met de dans het beeld van de eeuwige 'schommel' van de wereld, die hangt aan (het koord der Liefde.'

- Kabir