20. jun, 2018

De onvermijdelijke omkeer

Welk geloof is juist?
Het verkrijgen van een individuele godservaring is het belangrijkst.

Het is noodzakelijk dat religieuze tradities overeenstemming vinden met de eigen tijd daarover gaat het volgende artikel:
' het is tijd om op te houden te geloven in de leugen dat religie onbeweeglijk is. Geloven in de onbeweeglijkheid van religie  is hetzelfde als geloven dat het schip waarop wij varen onbeweeglijk is. Onbeweeglijk is datgene wat op religie lijkt maar het niet is: de cultus. Echte religie - het besef van de betekenis van ons leven en de hieruit voortvloeiende leidraad- kan niet onbeweeglijk zijn, maar beweegt zich onophoudelijk en met zijn beweging verandert het leven van de mensheid.'

- Lev Tolstoj