20. jun, 2018

Het geestelijk potentieel

Het geestelijk potentieel waarover een mens beschikt is het belangrijkst.

'Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze.
En men zal niet zeggen: zie hier of zie daar, want, zie,
het Koninkrijk van God is 'binnen in u.'

Het gaat over het innerlijk vermogen tot zelfverandering.
De betekenis moet weerklinken in ons bewustzijn.
Je zult het met je hart herkennen.

Ken jezelf, als je jezelf niet kent, leef je in armoede en ben je die armoede.
Als je alles bent, maar gebrek hebt aan zelfkennis, heb je overal gebrek aan.

Wat je ook wilt: een gelukkig leven, een betere wereld of 'God ontmoeten' ofgewoon minder lijden, je moet altijd bij jezelf beginnen. Verander je doelen, je waarden, je gedrag, je manier van leven en je zult beter leven, minder lijden, en 'God ontmoeten'.